Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 04 2019

lovekillsslowly
09:32
6962 4cef 500
Reposted fromsoftboi softboi viaoll oll
lovekillsslowly
09:31
Mówili, że wszystko będzie dobrze, kiedy przyjdzie wiosna. Przyszła. I nie jest. Świeci tylko trochę więcej słońca. 
— 02:13
lovekillsslowly
09:31
7740 fddb 500
Reposted frompiehus piehus viaoll oll
lovekillsslowly
09:30
3403 3f78 500
Reposted fromTypowoNegatywny TypowoNegatywny viaoll oll

March 02 2019

lovekillsslowly
16:47
Czas to niezwykła rzecz. Gdy czekasz na coś dobrego, niemal możesz poczuć jak się wlecze. Ale gdy pragniesz, by zwolnił, wszystko mija w mgnieniu oka. 
— Grey's Anatomy s15e12
Reposted frommyslodsiewnia myslodsiewnia viapikkumyy pikkumyy
lovekillsslowly
16:47
5573 a9df 500
Reposted fromsoftboi softboi viamadziapek madziapek
16:46
9169 892b 500
może karma wraca...
lovekillsslowly
16:46
5781 d909 500
Reposted fromkatisz katisz viamadziapek madziapek
lovekillsslowly
16:45
3819 18d4
Reposted fromkarahippie karahippie viawelovekate welovekate
lovekillsslowly
16:45

Dopiero próbując wejść w relację z kimś nowym zauważamy jak nam inni nasyfili w głowach.

— Rybak
Reposted fromresort resort viawelovekate welovekate
lovekillsslowly
16:44
5610 03f3
Reposted fromEtnigos Etnigos viamadziapek madziapek
lovekillsslowly
16:44
lovekillsslowly
16:44
Najgorszą rzecz, jaką ludzie mogą sobie robić, to nie wyjaśniać do końca tego co ich zabolało. To odcinać się od rozmowy, obrażać, uciekać, wyjeżdżać.
— Rafał Wicijowski
lovekillsslowly
16:44
9391 b35c
Reposted fromPTA PTA viawishyouwerehere wishyouwerehere
lovekillsslowly
16:43
7694 aef7 500
lovekillsslowly
16:43
6268 7c28
Reposted fromkarahippie karahippie viafremde fremde
lovekillsslowly
16:41
6064 5545 500
Reposted fromsoftboi softboi viafremde fremde

February 26 2019

lovekillsslowly
22:11
Reposted fromlittlemouse littlemouse vialajla lajla
lovekillsslowly
22:11
3841 8fa8
Reposted fromkarahippie karahippie vialajla lajla
lovekillsslowly
22:10
Pamietam jak kiedyś jedna, młoda, przypadkowo spotkana mi dziewczyna powiedziała, że ona już przeżyła swoją miłość. Taką prawdziwą. Powiedziałam jej wtedy, że co też wygaduje, że jeżeli „nie jesteście ze sobą to pewnie tak miało być, albo nie byliście sobie pisani.” Teraz chciałabym ją spotkać ponownie, by móc jej powiedzieć, że wiem jak to w tłumie ludzi jest nie umieć zapełnić pustki po jednym człowieku, bo dopiero teraz ją prawdziwie rozumiem.
— znalezione
Reposted fromheavencanwait heavencanwait vialajla lajla
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl