Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 10 2015

lovekillsslowly
15:04
lovekillsslowly
15:04
9966 cc9d
Reposted fromaletodelio aletodelio viaRedPenny RedPenny
lovekillsslowly
15:03
Reposted frombluuu bluuu viaRedPenny RedPenny
lovekillsslowly
15:03
0332 f480 500
Reposted fromslodziak slodziak viaRedPenny RedPenny
lovekillsslowly
15:00
0685 9e76
Reposted fromoutline outline viamojanazawsze mojanazawsze
lovekillsslowly
15:00
lovekillsslowly
14:59
0701 9e5d
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamrdrunkteen mrdrunkteen

July 08 2015

lovekillsslowly
12:59
2447 c383
lovekillsslowly
12:58
0799 fdfa
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viawishyouwerehere wishyouwerehere
lovekillsslowly
12:57
8175 3c35 500
Reposted fromOnlyRed OnlyRed viafeniculum feniculum
lovekillsslowly
12:57
9346 7e09 500
Reposted fromtrueloveortruepain trueloveortruepain viaautos autos
lovekillsslowly
12:53
4408 aad1
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viapaulinab paulinab
lovekillsslowly
12:51
4049 742e
12:50
lovekillsslowly
12:50
Chciałabym wystarczyć Ci na całe życie. Żeby cały świat nam zazdrościł, że mamy właśnie siebie.
— malutkizaczarowanyświat
Reposted fromoutoflove outoflove vialip lip
lovekillsslowly
12:48
7539 eb5c

July 06 2015

07:52

thisisnotmyfairytaleendingg:

HOW TAYLOR SWIFT WALKS .

image

HOW DEMI LOVATO WALKS .

image

HOW BEYONCE WALKS .

image

HOW I WALK .

image

lovekillsslowly
07:52
lovekillsslowly
07:50
Kiedy człowiek dorasta traci też przyjaciół - jeśli ma szczęście to tylko tych niewłaściwych, którzy może nie są tak dobrzy, jak się o nich kiedyś myślało. Jeśli masz szczęście, to uda się utrzymać tych, którzy są prawdziwymi przyjaciółmi, tych, którzy zawsze przy tobie trwali. Nawet jeśli tobie się wydawało, że nie trwają. Bo tacy przyjaciele są cenniejsi od wszelkich diademów świata.
— Meg Cabot
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viawrazliwa wrazliwa

June 29 2015

lovekillsslowly
12:52
9342 20cb
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaweciaq weciaq
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl