Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 08 2015

12:50
lovekillsslowly
12:50
Chciałabym wystarczyć Ci na całe życie. Żeby cały świat nam zazdrościł, że mamy właśnie siebie.
— malutkizaczarowanyświat
Reposted fromoutoflove outoflove vialip lip
lovekillsslowly
12:48
7539 eb5c

July 06 2015

07:52

thisisnotmyfairytaleendingg:

HOW TAYLOR SWIFT WALKS .

image

HOW DEMI LOVATO WALKS .

image

HOW BEYONCE WALKS .

image

HOW I WALK .

image

lovekillsslowly
07:52
lovekillsslowly
07:50
Kiedy człowiek dorasta traci też przyjaciół - jeśli ma szczęście to tylko tych niewłaściwych, którzy może nie są tak dobrzy, jak się o nich kiedyś myślało. Jeśli masz szczęście, to uda się utrzymać tych, którzy są prawdziwymi przyjaciółmi, tych, którzy zawsze przy tobie trwali. Nawet jeśli tobie się wydawało, że nie trwają. Bo tacy przyjaciele są cenniejsi od wszelkich diademów świata.
— Meg Cabot
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viawrazliwa wrazliwa

June 29 2015

lovekillsslowly
12:52
9342 20cb
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaweciaq weciaq

June 28 2015

lovekillsslowly
11:47
Reposted fromoll oll
lovekillsslowly
11:47
10:06
lovekillsslowly
10:04
3168 3c72
Reposted fromjustMeee justMeee viaitwaslove itwaslove
10:04
4550 bb37 500
Reposted fromwestwood westwood viabreakaway breakaway

June 27 2015

lovekillsslowly
21:22
3840 d802
Reposted fromonlywhite onlywhite viadusz dusz
lovekillsslowly
21:20
9743 535c
Reposted fromolass olass viapareidolie pareidolie
lovekillsslowly
21:20
lovekillsslowly
21:19
lovekillsslowly
21:18
4936 2066
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaiamnotarobot iamnotarobot
lovekillsslowly
21:18
lovekillsslowly
21:18
1199 7266 500
Reposted fromhomczi homczi viastylish stylish
lovekillsslowly
21:03
Jest coś gwałtownego w sercu kobiety. 
Spróbuj tylko obrazić jej dzieci, jej mężczyznę, jej najlepszą przyjaciółkę i poczujesz tego smak.
— Stasi Eldredge "Urzekająca"
Reposted fromhormeza hormeza viapikkumyy pikkumyy
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl