Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 19 2017

lovekillsslowly
21:56
Ze wszystkich miesięcy najmniej lubił listopad, bo to miesiąc kurczącego się dnia, niknącego światła i niepewności, która jak sierota błąka się między jesienią a zimą.
— John Verdon "Wyliczanka"
Reposted fromyourtitle yourtitle viapikkumyy pikkumyy
lovekillsslowly
21:54
4305 ad45
Reposted fromkarahippie karahippie vialajla lajla
lovekillsslowly
21:52
2144 da28 500
Reposted fromoutoflove outoflove vialajla lajla
lovekillsslowly
21:52
6782 bcca
Reposted fromfilmowy filmowy viadrozdzi drozdzi
21:51
6623 d8a4 500
Reposted fromcourtney97 courtney97 vialajla lajla

November 18 2017

lovekillsslowly
10:33
3417 c152 500
Reposted fromInsomniaNervosa InsomniaNervosa viasmoke11 smoke11
lovekillsslowly
10:31
4080 24f8 500
Reposted fromnonperfect nonperfect vianefretete23 nefretete23
10:31
5471 2013 500
Reposted fromdivi divi vianefretete23 nefretete23
10:30
3643 f9fe
Reposted fromdivi divi viaZircon Zircon

November 15 2017

lovekillsslowly
15:21
5009 aaa8
Reposted fromkarahippie karahippie viasmoke11 smoke11
10:57
1708 b0b1 500
lovekillsslowly
10:53
1495 89a0 500
10:49
8353 c7be 500
Reposted fromdrunkenshowers drunkenshowers viasmoke11 smoke11

November 14 2017

23:29
9967 4504 500
Reposted frombrumous brumous viaoll oll
lovekillsslowly
23:27
7178 57d0 500
Reposted frompapaj papaj viakaktu kaktu
lovekillsslowly
23:24
Czy tacy ludzie naprawdę istnieją? Tacy, którzy mieszkają nad morzem, mają własne, przytulne mieszkania a każdy dzień zaczynają od śniadania? Ludzie, którym chce się codziennie dobrze wyglądać, którzy w drodze do pracy wstępują po pachnącą kawę? Mają pracę, którą lubią, która nie jest stresem a przyjemnym wyzwaniem? Wychodzą z niej o 16 a gdy chcą wziąć urlop to po prostu o tym mówią, z uśmiechem? Ludzie, którzy po pracy idą na siłownię, do kina, spotykają się z przyjaciółmi, mają czas na słuchanie muzyki? Wieczorem nigdy nie są na tyle zmęczeni by pominąć demakijaż, kładą się w czystej pościeli a zamiast telefonu czytają rozdział książki przed snem? Zasypiają spokojnie, nie martwią się chorobami, nie myślą o śmierci i o tym, że jutro będzie takie samo jak wczoraj.
— doubleespresso
Reposted fromdoubleespresso doubleespresso viakaktu kaktu
lovekillsslowly
23:23
9160 ea54
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viadrozdzi drozdzi

November 12 2017

lovekillsslowly
20:46
lovekillsslowly
20:46
6555 5e28 500
Reposted fromnyaako nyaako viabreakaway breakaway
lovekillsslowly
20:45
6182 8375
Reposted fromretro-girl retro-girl viabreakaway breakaway
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl