Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 15 2016

lovekillsslowly
19:46
3491 88de 500
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere viamiodziio miodziio
lovekillsslowly
19:46
Myślę, że pewność to najlepsze co mężczyzna może dać kobiecie.
Reposted fromgdybam gdybam viaExplorers Explorers
lovekillsslowly
19:45
Trzeba rozmawiać. Codziennie. Poznawać siebie nawzajem - to się nigdy nie kończy, przecież niemożliwe jest znać każdy szczegół z życia drugiego człowieka, każdą jego myśl. Warto być ciekawym. Nie przyjmować za aksjomat: bo on myśli tak jak ja, bo ja go znam jak własną kieszeń, niczym mnie już nie zdziwi.
— Ewa Klepacka-Gryz, Twój Styl, nr 8(313)
Reposted fromavooid avooid viafremde fremde
lovekillsslowly
19:45
2188 cf70
Reposted fromskatrix skatrix viafremde fremde
lovekillsslowly
19:42
7355 1246
Reposted fromsummeressentials summeressentials viadusz dusz
lovekillsslowly
19:41
6053 8a24
Reposted fromkarahippie karahippie viadusz dusz
lovekillsslowly
19:41
5725 b9aa
Reposted fromoblivious oblivious viadusz dusz
lovekillsslowly
19:39

August 05 2016

lovekillsslowly
10:08
Inaczej się śpi, gdy mamy komu powiedzieć dobranoc i dzień dobry.
lovekillsslowly
10:07
4981 a01c
Reposted fromsky-lovers sky-lovers viawrazliwa wrazliwa
lovekillsslowly
10:06
lovekillsslowly
10:06
lovekillsslowly
10:06
Najlepszym uczuciem na tej planecie jest czuć spokój duszy; żadnego stresu, strachu, nieustannego rozmyślania - po prostu spokój. 
Reposted fromSowaSowa SowaSowa viazoozia zoozia

July 11 2016

lovekillsslowly
21:25
9571 9638
Reposted fromarwen arwen viaRedPenny RedPenny

July 09 2016

lovekillsslowly
14:25
8915 0989
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viawisniowysad wisniowysad

July 08 2016

lovekillsslowly
15:01
7216 8b87 500
Reposted fromucieknijmi ucieknijmi viaExplorers Explorers
lovekillsslowly
15:00
2695 0f1f
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viaExplorers Explorers
lovekillsslowly
14:52
Chciałabym, żebyś zawsze pamiętał – miłość mieszka w codzienności, w drobnych gestach, uśmiechu, dobrym jedzeniu, dzieleniu się i prostocie.
— truelifestory

July 04 2016

lovekillsslowly
21:30
Najpiękniejsze chwile w życiu to te, które zapomnisz sfotografować.
— mądrości z tumblra
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaaanetaxx aanetaxx

June 20 2016

lovekillsslowly
20:19
1612 7653
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl