Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 09 2018

19:09
6375 6747 500
lovekillsslowly
16:52
1340 2849
Reposted from4777727772 4777727772 vialittle-things little-things
lovekillsslowly
16:52
5081 42b9 500
Reposted fromoll oll vialittle-things little-things
lovekillsslowly
16:49
5414 d926 500
Reposted fromimradioactive imradioactive viadrozdzi drozdzi
lovekillsslowly
16:49
1009 4571
Reposted fromEtnigos Etnigos viadrozdzi drozdzi
lovekillsslowly
16:47
2123 4edf
Reposted frommglistyporanek mglistyporanek viasmoke11 smoke11
lovekillsslowly
16:46
8823 e979 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viasmoke11 smoke11
lovekillsslowly
16:46
6118 cd26 500
Reposted from4777727772 4777727772 viapareidolie pareidolie
lovekillsslowly
16:46
Zanim zdecydujesz się być z kimś - naucz się być sam. Umieć być samemu, znaczy stać się kimś emocjonalnie niezależnym.
— Wojciech Eichelberger; Krótko mówiąc
Reposted frommercurygirl mercurygirl viapareidolie pareidolie

June 03 2018

17:36
2507 53b2 500
Reposted fromsunlight sunlight viasmoke11 smoke11
lovekillsslowly
17:35
Nie mów mi: "będzie dobrze", kiedy ja wiem, że nie będzie. Jak ja nie lubię, kiedy jestem w rozsypce, mój świat się rozpierdziela na drobne kawałeczki, a ktoś wyskakuje, że będzie dobrze. Fakt, kiedyś na pewno będzie, ale nie teraz. Teraz to ja mam ochotę poużalać się nad sobą, poprzeklinać, mam ochotę rzucić talerzem o ścianę. I krzyczeć, że mi źle. I pozwól mi na to, nie wyskakuj z farmazonami, że za chwilę mi ulży. Bo nie ulży. Bo potrzebuję czasu, bo muszę się wybeczeć, wyżalić, muszę w sobie przerobić ból. A potem się podniosę. (...) Bo jak to mówią, są takie dni, że kurwa mać to za mało.
— Gabriela Gargaś - "Minione chwile"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viapikkumyy pikkumyy
17:34
lovekillsslowly
17:32
5612 ee27 500
Twoje ubrania ochraniają moje ciałko od wszelkiego zła na świecie <3
Reposted frommysoul mysoul viarosalie rosalie

June 01 2018

lovekillsslowly
10:27
6549 ce5a 500
Reposted fromtfu tfu vialajla lajla
lovekillsslowly
10:26
8394 5de7
Reposted fromEtnigos Etnigos vialajla lajla
lovekillsslowly
10:26
6214 7138
Reposted fromgosiakowe gosiakowe vialajla lajla
lovekillsslowly
10:25
Jak długo wytrzymasz brak kontaktu, zanim zupełnie zwariujesz?
— Grey's Anatomy
Reposted fromnaciol naciol vialajla lajla
lovekillsslowly
10:25
0655 e14b 500
Reposted fromtakiezycieeee takiezycieeee vialajla lajla
lovekillsslowly
10:25
9941 d76b 500
Reposted frompulperybka pulperybka vialajla lajla
lovekillsslowly
10:24
Mężczyzna powinien zawsze dotykać kobiety tak, jak gdyby to był pierwszy i ostatni raz.
— J.L Wiśniewski
Reposted fromimponderabilia imponderabilia vialajla lajla
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl