Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 18 2018

lovekillsslowly
22:13
How to be happy
Reposted fromadamklimowski adamklimowski viaRedPenny RedPenny
lovekillsslowly
21:01
lovekillsslowly
21:00
Czuje się beznadziejnie. Nie chodzi o to, ze czuje się, źle. Po prostu brak mi nadziei, że będzie lepiej.
— Kacper Pietruszewski
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viaoll oll
lovekillsslowly
20:59
7697 1b73
Reposted fromczajnikq czajnikq viakaat kaat
lovekillsslowly
20:59
5692 d416
Reposted fromdontbemad dontbemad viaiamnotarobot iamnotarobot
20:59
5984 1407 500

February 17 2018

lovekillsslowly
23:00
Przypuszczam, że nie byłam bez znaczenia
Przypuszczam również, że nie byłam wystarczająco ważna
Reposted fromxalchemic xalchemic viapikkumyy pikkumyy
lovekillsslowly
22:59

Czasami człowiek jest w takim stanie emocjonalnym, że z nadmiaru myśli, nie wie o czym właściwie myśli aktualnie.

Reposted fromte-quiero te-quiero viamrdrunkteen mrdrunkteen
lovekillsslowly
22:59
co innego słowa, co innego czyny
— Dostojewski, Zbrodnia i kara
Reposted frommhsa mhsa viamrdrunkteen mrdrunkteen

February 16 2018

11:23
Reposted fromnokturnal nokturnal vianewnightmare newnightmare
lovekillsslowly
11:22
lovekillsslowly
11:21
Nienawidzę milczenia, nie odzywania się do siebie, nie pisania. To jest gorsze niż zakończenie znajomości.
Reposted fromxalchemic xalchemic vianewnightmare newnightmare
lovekillsslowly
11:21
Czuję, że jeszcze wrócisz.
— zapominanie
Reposted fromzapominanie zapominanie vianewnightmare newnightmare
lovekillsslowly
11:20

Czy pan wie, do jakiego stopnia otumanienia może dojść kochająca kobieta?

— Fiodor Dostojewski - Zbrodnia i kara
lovekillsslowly
11:20
3129 b8c1
I zobaczyłam ten obrazek i pomyślałam, że już nawet nie pamiętam kiedy to było, to w chuj lepiej
Reposted fromloonatic loonatic vianewnightmare newnightmare
lovekillsslowly
11:20
0045 a121
Reposted fromdailylife dailylife vianewnightmare newnightmare
lovekillsslowly
11:20
9012 a554
Reposted fromanielewska anielewska vianewnightmare newnightmare
lovekillsslowly
11:18
lovekillsslowly
11:17
Nie mam parcia na osiągnięcie zawodowego sukcesu. Nie chcę piąć się po szczytach kariery.  Chcę mieć jedynie mały pensjonat w górach, domek z ogródkiem i dwoma drzewami, aby umieścić tam hamak. Chcę mieć codzienny widok na góry i zasypiać w ramionach kogoś, z kim codzienność jest jak raj.
— tyle.
Reposted frommyceline myceline vianewnightmare newnightmare
lovekillsslowly
11:16
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl