Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 15 2018

lovekillsslowly
21:06
5453 eb3c 500
Reposted fromundertow undertow viaNarcisse-Noir Narcisse-Noir
lovekillsslowly
21:06
Nie da się, przewidzieć co czuje druga osoba, opierając się jedynie na tym, jakie sprawia wrażenie na zewnątrz.
— Victoria Connelly – Uważaj, o czym marzysz
Reposted fromnyaako nyaako viapikkumyy pikkumyy
lovekillsslowly
21:05
2198 6ee1 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viaZircon Zircon
lovekillsslowly
10:44
Pomyśl jaki świat byłby piękny, gdyby ludzie spotykali się w odpowiednich momentach życia. A nie o parę lat i zdarzeń za późno, za wcześnie. Gdyby mówili to, o czym tak zaciekle milczą. Ile nocy byłoby przespanych, ile serc nie aż tak pustych.
— Olga Wojciechowska - "Listy niczyje"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaoll oll

April 13 2018

lovekillsslowly
08:38
3497 cb07
mm
lovekillsslowly
08:37
lovekillsslowly
08:37
lovekillsslowly
08:36
Reposted fromjasminum jasminum viarosalie rosalie
lovekillsslowly
08:35
I on tak szeptał mi to do ucha, a ja ze łzami w oczach zakochiwałam się w nim coraz bardziej. W takich momentach chciałam być dla niego wszystkim.
— Janusz Leon Wiśniewski - "Zespoły napięć"
Reposted fromperseweracje perseweracje viapikkumyy pikkumyy

April 12 2018

lovekillsslowly
07:47
Mogłabym jeszcze dużo pisać o tym jak mnie bolało wszystko, jak nie umiałam o tym mówić, jak te emocje mi się odkładały w plecach i nie mogłam spać.
— M. Halber "Najgorszy człowiek na świecie"
Reposted frompeluda peluda viapikkumyy pikkumyy
lovekillsslowly
07:45
0661 5da3
Reposted fromkarmacoma karmacoma viapikkumyy pikkumyy

April 08 2018

lovekillsslowly
15:02

Dla innych bywamy jazdami próbnymi, trofeami, wyzwaniami albo dodatkami, które uzupełniają ich tygodnie, jak listek mięty na serniku malinowym. Czasem jesteśmy polisą ubezpieczeniową, a innym razem rollercosterem, na którym można zapomnieć o podatkach, zmarszczkach i szefie, który jest dupkiem. Dla kogoś jesteśmy słońcem, wokół którego krążą myśli o trzeciej nad ranem. Zdarza nam się być niezobowiązującą rozrywką, późniejszym wyrzutem sumienia, wspomnieniem, o którym nie powie się nikomu albo bolesnym kopniakiem, który mówi: „Hej! Dojrzej!”. Jesteśmy okruchami cudzych historii, supportami przed główną gwiazdą festiwalu ich życia, szkiełkami kręcącymi się w kalejdoskopie kawiarni, ulic, galerii handlowych i klubów.

Na koniec, bywamy też dla kogoś wszystkim.

— Volantification
lovekillsslowly
15:01
2062 08ca
Reposted fromSzczurek Szczurek viawarkocz warkocz
lovekillsslowly
15:01
8624 28da
Reposted fromEtnigos Etnigos viawarkocz warkocz
lovekillsslowly
15:01
Najgłupszy sposób marnowania czasu to czekanie na kogoś. Aż dorośnie, aż zrozumie, aż doceni. 
lovekillsslowly
14:59
9723 59e4
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viawarkocz warkocz
lovekillsslowly
14:58
7049 ceff
Reposted frommrgn mrgn viawarkocz warkocz

April 07 2018

lovekillsslowly
12:59
lovekillsslowly
12:55
Twoje milczenie skłania mnie do rozmaitych domysłów. Najweselszy z nich - to, że stało się z tobą coś złego. Najsmutniejszy - to, że o mnie zapomniałeś.
— Sławomir Mrożek
lovekillsslowly
12:53
5009 aaa8
Reposted fromkarahippie karahippie viawarkocz warkocz
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl